• more ...
 • پوره, Istria County, کرواسی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 2 خوابه در پوره برای فروش

5 ملک در
2,500,000 €
مساحت کل 392 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,675,000 €
مساحت کل 355 متر مربعمساحت زمین: 930 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 455 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
4 weeks ago
3,500,000 €
مساحت کل 470 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 348 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 488 متر مربعمساحت زمین: 8,686 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Višnjan, Istria County, کرواسی. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 3,030 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Medulin, Istria County, کرواسی. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 445 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 440 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Medulin, Istria County, کرواسی. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,363 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 689 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Fažana, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 268 متر مربعمساحت زمین: 643 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Žminj, Istria County, کرواسی. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Rakalj, Istria County, کرواسی. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 450 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Pazin, Istria County, کرواسی. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 430 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Višnjan, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 585 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Tinjan, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 420 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 513 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Umag, Istria County, کرواسی. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Juršići, Istria County, کرواسی. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 487 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Umag, Istria County, کرواسی. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 285 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Rakalj, Istria County, کرواسی. 1,990,000 €
1,990,000 €
مساحت کل 340 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پولا, Istria County, کرواسی. 1,560,000 €
1,560,000 €
مساحت کل 570 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Ližnjan, Istria County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Funtana, Istria County, کرواسی. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 790 متر مربع15 اتاق خواب15 حمام های جداگانه
ویلا – پولا, Istria County, کرواسی. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 320 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پولا, Istria County, کرواسی. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – روینج, Istria County, کرواسی. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 650 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه