• more ...
 • دوبروونیک, Dubrovnik Neretva County, کرواسی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در دوبروونیک

23 ملک در
820,000 €
مساحت کل 377 متر مربعمساحت زمین: 432 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 430 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 308 متر مربعمساحت زمین: 2,798 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 291 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
7,000,000 €
مساحت کل 865 متر مربعمساحت زمین: 30,100 متر مربع10 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 780 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 297 متر مربعمساحت زمین: 883 متر مربع6 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 45 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 226 متر مربعمساحت زمین: 911 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 552 متر مربعمساحت زمین: 2,793 متر مربع10 اتاق خواب8 حمام جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل 532 متر مربعمساحت زمین: 2,793 متر مربع10 اتاق خواب8 حمام جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 457 متر مربعمساحت زمین: 518 متر مربع
360,000 €
مساحت کل 132 متر مربعمساحت زمین: 1,136 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 472 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 95 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 172 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 1,469 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 209 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,350,000 €
مساحت کل 126 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – دوبروونیک, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,246 متر مربع

املاک مشابه نزدیک به دوبروونیک

ویلا – Korcula, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,592 متر مربع4 حمام های جداگانه
ویلا – Orebic, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 536 متر مربع
ویلا – Plat, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Orebic, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 251 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Lopud, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 419 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – Korcula, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 176 متر مربعمساحت زمین: 603 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Pelješac, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 287 متر مربعمساحت زمین: 431 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Korcula, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Mlini, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 699,000 €
699,000 €
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 1,062 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 171 متر مربعمساحت زمین: 1,192 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Zaton, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 206 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 392 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Orebic, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 144 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – Orebic, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 327 متر مربعمساحت زمین: 1,837 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Trstenik, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Zaton, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 289 متر مربعمساحت زمین: 529 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Cavtat, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 289 متر مربعمساحت زمین: 514 متر مربع12 اتاق خواب12 حمام جداگانه
عمارت – Suđurađ, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 7,500 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 496 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Pelješac, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 950 متر مربعمساحت زمین: 1,051 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – Orebic, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل 229 متر مربعمساحت زمین: 597 متر مربع
خانه – Cavtat, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 399,000 €
399,000 €
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 1,128 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Trpanj, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 171 متر مربعمساحت زمین: 574 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Lopud, Dubrovnik Neretva County, کرواسی. 310,000 €
310,000 €
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 229 متر مربع
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.5% شروع درصد رهن از