خانه، ویلا،خانه روستایی
2M – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 2 خوابه در کانادا برای فروش

2,352 ملک در
C$2,435,000
C$2,435,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,207,000
C$2,207,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,430,000
C$2,430,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,450,000
C$2,450,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,518,000
C$2,518,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,281,000
C$2,281,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,461,000
C$2,461,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,332,000
C$2,332,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,099,000
C$2,099,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,445,000
C$2,445,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,675,000
C$2,675,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,349,000
C$2,349,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,517,000
C$2,517,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,406,000
C$2,406,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,391,000
C$2,391,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,441,000
C$2,441,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,678,000
C$2,678,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,566,000
C$2,566,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,303,000
C$2,303,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,424,000
C$2,424,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,434,000
C$2,434,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,338,000
C$2,338,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,441,000
C$2,441,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,209,000
C$2,209,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,230,000
C$2,230,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 2352 مورد, صفحه 1 در 94