• more ...
 • آسیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
63k – 17M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی از سازنده در آسیا

1,009 ملک در
$445,000
مساحت کل 281 متر مربعمساحت زمین: 347 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,561,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$562,000
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$529,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$528,000
مساحت کل 10,600 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$910,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 764 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$897,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,241,000
مساحت کل 279 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$3,275,000
مساحت کل 469 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$425,000
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
6 days ago
$109,000
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$484,000
مساحت کل 313 متر مربعمساحت زمین: 172 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$269,000
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 310 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$634,000
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 week ago
$3,500,000
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$211,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
6 days ago
$571,000
مساحت کل 206 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$787,000
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$116,000
مساحت کل 120 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$2,430,000
مساحت کل 128 متر مربعمساحت زمین: 209 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$306,000
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 467 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$650,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 614 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$150,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$191,000
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب
25-1 در 1009 مورد, صفحه 1 در 41
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از