• more ...
 • آسیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
64k – 83.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی از سازنده در آسیا

448 ملک در
$1,360,000
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 441 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$823,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$637,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
$637,000
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$116,000
مساحت کل 75 متر مربع
$903,000
مساحت کل 233 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$3,691,000
مساحت کل 680 متر مربعمساحت زمین: 783 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,062,000
مساحت کل 419 متر مربعمساحت زمین: 455 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$1,583,000
مساحت کل 425 متر مربعمساحت زمین: 502 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$2,178,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$1,328,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$3,691,000
مساحت کل 568 متر مربعمساحت زمین: 837 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$823,000
مساحت کل 419 متر مربعمساحت زمین: 455 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$637,000
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$325,000
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,656,000
مساحت کل 305 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$610,000
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$420,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$4,249,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,381,000
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$7,436,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$7,436,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$414,000
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$2,656,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$906,000
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
25-1 در 448 مورد, صفحه 1 در 18
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از