• more ...
 • آسیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
39k – 83.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در آسیا

1,945 ملک در
From $914,000
سال ساخت: 2024.I20 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $136,000
سال ساخت: 2025.II148 units in total
مجتمع مسکونی
From $587,000
سال ساخت: 2024.IV21 units in total
مجتمع مسکونی
امروز
From $555,000
67 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $566,000
سال ساخت: 2025.I22 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
$1,383,000
مساحت کل 723 متر مربعمساحت زمین: 1,195 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
From $403,000
31 units in total
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From $1,108,000
سال ساخت: 2024.I9 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $807,000
سال ساخت: 2024.III8 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
$530,000
مساحت کل 830 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,360,000
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 441 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From $115,000
25 units in total
مجتمع مسکونی
3 months ago
$1,906,000
مساحت کل 330 متر مربع5 اتاق خواب
1 week ago
$684,000
مساحت کل 625 متر مربعمساحت زمین: 678 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
From $574,000
9 units in total
مجتمع مسکونی
From $808,000
10 units in total
مجتمع مسکونی
2 days ago
From $2,107,000
78 units in total
مجتمع مسکونی
$1,137,000
مساحت کل 450 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 1,203 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
2 days ago
From $1,619,000
سال ساخت: 2024.II7 units in total
مجتمع مسکونی
$1,098,000
مساحت کل 588 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 days ago
From $2,254,000
سال ساخت: 2025.II73 units in total
مجتمع مسکونی
$585,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,408,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$820,000
مساحت کل 554 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 days ago
25-1 در 1945 مورد, صفحه 1 در 78
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از