• more ...
 • Western Asia
آپارتمان
24.4k – 4.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان کناردریا در Western Asia

601 ملک در
314,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
53,000 €
مساحت کل 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
232,000 €
مساحت کل 182 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
194,000 €
مساحت کل 164 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
118,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
79,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
65,000 €
مساحت زمین: 10,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
88,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
57,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
72,000 €
مساحت زمین: 3,500 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
55,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
3 weeks ago
150,000 €
مساحت کل 265 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
110,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 weeks ago
77,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
82,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
3 weeks ago
96,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
3 weeks ago
55,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
83,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 week ago
132,000 €
مساحت کل 220 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
68,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
56,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
149,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب
We organise online viewings on request
57,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 weeks ago
87,000 €
مساحت کل 157 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
109,000 €
مساحت زمین: 2,230 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
25-1 در 601 مورد, صفحه 1 در 24
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از