• more ...
 • Western Asia
آپارتمان
59k – 52M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Western Asia

1,694 ملک در
From 2,780,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 13 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 4,654,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 49 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 754,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 232 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 1,255,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 294 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 443,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 100 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 3,213,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
2 months ago
From 5,572,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 360,000 €
سال ساخت: 2026.IVدر جمع 2700 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From 1,777,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 629,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 343 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
2 months ago
From 525,000 €
سال ساخت: 2027.IIدر جمع 311 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 502,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 450 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 581,000 €
ساخت 2019در جمع 501 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 301,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 329,000 €
ساخت 2022در جمع 1604 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 457,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 312,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 368,000 €
ساخت 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 355,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 509,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 726,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 383,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 179 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From 4,223,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 1496 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 302,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 180 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 859,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 300 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
25-1 در 1694 مورد, صفحه 1 در 68
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از