• more ...
 • Western Asia
آپارتمان
57k – 50.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Western Asia

1,311 ملک در
From 32,832,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 3,959,000 €
در جمع 64 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 726,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 627,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 179 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 4,223,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 1496 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 365,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 180 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 373,000 €
ساخت 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 357,000 €
سال ساخت: 2026.IVدر جمع 2700 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 440,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 301,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 311,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 298,000 €
ساخت 2022در جمع 467 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 290,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 462 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 427,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 1117 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 428,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 710,000 €
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 814,000 €
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 1,102,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 1,194,000 €
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 196,000 €
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
192,000 €
مساحت کل 234 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
211,000 €
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 292,000 €
ساخت 2019در جمع 560 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 153,000 €
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 708,000 €
ساخت 2022در جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 1311 مورد, صفحه 1 در 53
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از