• еще ...
 • شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
350k – 5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در شیکاگو

453 ملک در
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,849,000 $
1,849,000 $
مساحت کل: 191 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 690,000 $
690,000 $
مساحت کل: 177 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 389,000 $
389,000 $
مساحت کل: 167 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,695,000 $
1,695,000 $
مساحت کل: 297 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,980,000 $
1,980,000 $
مساحت کل: 219 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 729,000 $
729,000 $
مساحت کل: 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
خانه – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 445,000 $
445,000 $
مساحت کل: 139 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 749,000 $
749,000 $
مساحت کل: 246 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 499,000 $
499,000 $
مساحت کل: 167 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 2,750,000 $
2,750,000 $
مساحت کل: 576 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,250,000 $
1,250,000 $
مساحت کل: 293 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 565,000 $
565,000 $
مساحت کل: 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 440,000 $
440,000 $
مساحت کل: 307 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 520,000 $
520,000 $
مساحت کل: 154 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,297,000 $
1,297,000 $
مساحت کل: 278 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 360,000 $
360,000 $
مساحت کل: 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 820,000 $
820,000 $
مساحت کل: 163 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 525,000 $
525,000 $
مساحت کل: 195 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 355,000 $
355,000 $
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 769,000 $
769,000 $
مساحت کل: 279 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 725,000 $
725,000 $
مساحت کل: 191 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 1,773,000 $
1,773,000 $
مساحت کل: 390 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 550,000 $
550,000 $
مساحت کل: 223 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – شیکاگو, Illinois, ایالات متحده آمریکا. 465,000 $
465,000 $
مساحت کل: 297 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 453 مورد, صفحه 1 در 18
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از