• more ...
 • West Avenue, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
همه موارد
1.6M – 12M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$11,990,000
مساحت کل 568 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$5,000,000
مساحت کل 383 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,999,000
مساحت کل 139.26 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$1,987,000
مساحت کل 179.21 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,795,000
مساحت کل 139.26 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 124 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$1,600,000
مساحت کل 115.0 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$2,800,000
مساحت کل 127.28 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$2,449,000
مساحت کل 185.25 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$2,449,000
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $7,000,000
$7,000,000
مساحت کل 386 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $7,650,000
$7,650,000
مساحت کل 712 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,119,000
$6,119,000
مساحت کل 190 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $7,995,000
$7,995,000
مساحت کل 604 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,199,000
$2,199,000
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,900,000
$6,900,000
مساحت کل 330 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,985,000
$3,985,000
مساحت کل 199 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,895,000
$6,895,000
مساحت کل 424 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $26,500,000
$26,500,000
مساحت کل 1,340 متر مربعمساحت زمین: 1,999 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $8,500,000
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $1,999,000
$1,999,000
مساحت کل 129 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Pine Tree Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $7,850,000
$7,850,000
مساحت کل 806 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,750,000
$12,750,000
مساحت کل 281 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $13,900,000
$13,900,000
مساحت کل 650 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $9,950,000
$9,950,000
مساحت کل 621 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,950,000
$12,950,000
مساحت کل 567 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,750,000
$6,750,000
مساحت کل 445 متر مربعمساحت زمین: 2,006 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,085,000
$5,085,000
مساحت کل 213 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,350,000
$2,350,000
مساحت کل 151 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,795,000
$2,795,000
مساحت کل 163 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,900,000
$12,900,000
مساحت کل 736 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,099,000
$3,099,000
مساحت کل 169 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Pine Tree Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,079,000
$6,079,000
مساحت کل 555 متر مربعمساحت زمین: 1,174 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $10,500,000
$10,500,000
مساحت کل 587 متر مربعمساحت زمین: 2,510 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $8,495,000
$8,495,000
مساحت کل 600 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
25-1 در 908 مورد, صفحه 1 در 37