• more ...
 • West Avenue, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
آپارتمان
1.2M – 12M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در West Avenue

6 ملک در
$11,990,000
مساحت کل 568 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,190,000
مساحت کل 139 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$5,600,000
مساحت کل 383 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$1,795,000
مساحت کل 139.26 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$2,449,000
مساحت کل 185.25 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$2,900,000
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $6,900,000
$6,900,000
مساحت کل 330 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $18,950,000
$18,950,000
مساحت کل 889 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,750,000
$12,750,000
مساحت کل 281 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,900,000
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $8,500,000
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $8,495,000
$8,495,000
مساحت کل 600 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,985,000
$3,985,000
مساحت کل 199 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,900,000
$12,900,000
مساحت کل 736 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $9,950,000
$9,950,000
مساحت کل 573 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,950,000
$4,950,000
مساحت کل 333 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $13,900,000
$13,900,000
مساحت کل 650 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,750,000
$5,750,000
مساحت کل 204 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,750,000
$3,750,000
مساحت کل 197 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $17,500,000
$17,500,000
مساحت کل 896 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $11,950,000
$11,950,000
مساحت کل 634 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,995,000
$2,995,000
مساحت کل 255 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $14,100,000
$14,100,000
مساحت کل 387 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,950,000
$4,950,000
مساحت کل 202 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $3,895,000
$3,895,000
مساحت کل 427 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,800,000
$2,800,000
مساحت کل 211 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,950,000
$4,950,000
مساحت کل 504 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $12,995,000
$12,995,000
مساحت کل 339 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $4,499,000
$4,499,000
مساحت کل 291 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fisher Island Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $5,000,000
$5,000,000
مساحت کل 292 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Ocean Drive, سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,750,000
$2,750,000
مساحت کل 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 292 مورد, صفحه 1 در 12