خانه، ویلا،خانه روستایی
391k – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$2,600,000
مساحت کل 846 متر مربع1 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$391,000
مساحت کل 125 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$2,296,000
مساحت کل 1,551 متر مربعمساحت زمین: 987 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,032,000
$1,032,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,798,000
$1,798,000
مساحت کل 1,140 متر مربعمساحت زمین: 1,542 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $619,000
$619,000
مساحت کل 337 متر مربعمساحت زمین: 480 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $3,650,000
$3,650,000
مساحت کل 788 متر مربعمساحت زمین: 1,487 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $635,000
$635,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $565,000
$565,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $651,000
$651,000
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 591 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $465,000
$465,000
مساحت کل 355 متر مربعمساحت زمین: 460 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $550,000
$550,000
مساحت کل 268 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,660,000
$1,660,000
مساحت کل 199 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $390,000
$390,000
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $190,000
$190,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $835,000
$835,000
مساحت کل 303 متر مربعمساحت زمین: 343 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $476,000
$476,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,174,000
$1,174,000
مساحت کل 412 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $800,000
$800,000
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 137 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $630,000
$630,000
مساحت کل 240 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $400,000
$400,000
مساحت زمین: 420 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,100,000
$1,100,000
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $765,000
$765,000
مساحت کل 279 متر مربعمساحت زمین: 115 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $700,000
$700,000
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 101 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $665,000
$665,000
مساحت کل 274 متر مربعمساحت زمین: 87 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $615,000
$615,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $2,860,000
$2,860,000
مساحت کل 514 متر مربعمساحت زمین: 1,379 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,920,000
$1,920,000
مساحت کل 345 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $575,000
$575,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $370,000
$370,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت