خانه، ویلا،خانه روستایی
542k – 1.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$542,000
مساحت کل 296 متر مربعمساحت زمین: 425 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,115,000
مساحت کل 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,475,000
$1,475,000
مساحت کل 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,031,000
$1,031,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,546,000
$1,546,000
مساحت کل 1,160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $509,000
$509,000
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $316,000
$316,000
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 207 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $357,000
$357,000
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $487,000
$487,000
مساحت کل 281 متر مربعمساحت زمین: 306 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $455,000
$455,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $570,000
$570,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,340,000
$1,340,000
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 990 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $651,000
$651,000
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 591 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,070,000
$1,070,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,055 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $535,000
$535,000
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 371 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $603,000
$603,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 490 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $605,000
$605,000
مساحت کل 152 متر مربعمساحت زمین: 780 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $605,000
$605,000
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 468 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $515,000
$515,000
مساحت کل 266 متر مربعمساحت زمین: 436 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $465,000
$465,000
مساحت کل 355 متر مربعمساحت زمین: 460 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $2,580,000
$2,580,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $235,000
$235,000
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 104 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $455,000
$455,000
مساحت کل 202 متر مربعمساحت زمین: 276 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $390,000
$390,000
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $630,000
$630,000
مساحت کل 329 متر مربعمساحت زمین: 512 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $770,000
$770,000
مساحت کل 444 متر مربعمساحت زمین: 797 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,670,000
$1,670,000
مساحت کل 199 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 105 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت