همه موارد
129k – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$269,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$226,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$2,500,000
مساحت کل 846 متر مربع1 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,600,000
مساحت کل 846 متر مربع1 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$391,000
مساحت کل 125 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$643,000
مساحت کل 600 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$129,000
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$614,000
مساحت کل 465 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$437,000
مساحت کل 294 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,299,000
مساحت کل 1,551 متر مربعمساحت زمین: 987 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$543,000
مساحت کل 296 متر مربعمساحت زمین: 425 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,117,000
مساحت کل 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$272,000
مساحت کل 87 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$272,000
مساحت کل 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$160,000
مساحت کل 40 متر مربع1 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $270,000
$270,000
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $120,000
$120,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,629,000
$1,629,000
مساحت کل 990 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,511,000
$1,511,000
مساحت کل 800 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,806,000
$1,806,000
مساحت کل 1,499 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,199,000
$1,199,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,767,000
$1,767,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,806,000
$1,806,000
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 3,400 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $821,000
$821,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $279,000
$279,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $723,000
$723,000
مساحت کل 590 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $198,000
$198,000
مساحت کل 41 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $131,000
$131,000
مساحت کل 31 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,118,000
$1,118,000
مساحت کل 295 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $466,000
$466,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 375 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,270,000
$1,270,000
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع12 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $2,200,000
$2,200,000
مساحت کل 846 متر مربعمساحت زمین: 1,653 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $2,150,000
$2,150,000
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 370 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $3,500,000
$3,500,000
مساحت کل 1,006 متر مربعمساحت زمین: 2,178 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $270,000
$270,000
مساحت کل 226 متر مربعمساحت زمین: 548 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $970,000
$970,000
مساحت کل 360 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $8,621,000
$8,621,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $758,000
$758,000
مساحت کل 231 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $770,000
$770,000
مساحت کل 300 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 48 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت