• more ...
 • Rawai, Mueang Phuket, پوکت, تایلند
آپارتمان
143k – 736k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Rawai

16 ملک در
From $109,000
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $104,000
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$250,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب
$736,000
مساحت کل 765 متر مربع12 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
$248,000
مساحت کل 64 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$250,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب
From $83,000
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 557 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$580,000
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$142,000
مساحت کل 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$402,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب
$204,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$545,000
مساحت کل 252 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$415,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب
$385,000
مساحت کل 118 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$425,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$695,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. From $1,009,000
From $1,009,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
آپارتمان – Rawai Beach, Rawai, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. From $109,000
From $109,000
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $211,000
$211,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Rawai Beach, Rawai, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. From $104,000
From $104,000
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $266,000
$266,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. From $131,000
From $131,000
ساخت 2020در جمع 30 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $366,000
$366,000
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $258,000
$258,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $202,000
$202,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $485,000
$485,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $460,000
$460,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $513,000
$513,000
مساحت کل 210 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $556,000
$556,000
مساحت کل 168 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Chalong, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $765,000
$765,000
10 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $404,000
$404,000
مساحت کل 162 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $584,000
$584,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $385,000
$385,000
مساحت کل 128 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Ko Kaeo, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $765,000
$765,000
مساحت کل 179 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, پوکت,  تایلند. $677,000
$677,000
6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $391,000
$391,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. From $144,000
From $144,000
سود آوری 6.0% ساخت 2022در جمع 81 واحد مسکونی
آپارتمان کاندو – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $179,000
$179,000
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $615,000
$615,000
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $196,000
$196,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Mueang Phuket, پوکت, تایلند. $119,000
$119,000
مساحت کل 41 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 45 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت