• more ...
 • Kathu, پوکت, تایلند
آپارتمان
110k – 765k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در Kathu

28 ملک در
$110,000
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$305,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$185,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$130,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$149,000
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
درخواست قیمت
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$765,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$240,000
مساحت کل 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$230,000
مساحت کل 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$245,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$250,000
مساحت کل 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$120,000
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 7.0%
$245,000
مساحت کل 87 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$125,000
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$350,000
مساحت کل 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$170,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$395,000
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$465,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$305,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$265,000
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$395,000
مساحت کل 124 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$550,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$410,000
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$365,000
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$132,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 7.0%
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت