• more ...
 • پوکت, تایلند
آپارتمان
49k – 5.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در پوکت

339 ملک در
From $244,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 222 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $70,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 days ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $397,000
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From $554,000
در جمع 67 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $161,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $559,000
در جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $109,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 432 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
2 weeks ago
From $103,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $294,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $109,000
در جمع 329 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $161,000
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $198,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 80 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $105,000
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 557 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From $68,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $459,000
در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $838,000
در جمع 18 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $672,000
ساخت 2023در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $808,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $149,000
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $138,000
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $1,026,000
ساخت 2023در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $219,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $151,000
سود آوری 5.0%در جمع 191 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $903,000
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
25-1 در 339 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت