• more ...
 • پاتایا, Chonburi, تایلند
خانه، ویلا،خانه روستایی
119k – 1.8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$302,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 544 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$302,000
$1,049,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,650 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
1 floor of 1
$1,049,000
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,827,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 436 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
3 floor of 3
$1,827,000
$317,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 544 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$317,000
$276,000
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 544 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$276,000
$394,000
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 560 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$394,000
$392,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$392,000
$175,000
مساحت کل 132 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
3 floor of 3
$175,000
$786,000
مساحت کل 535 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$786,000
$1,304,000
مساحت کل 1,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
$1,304,000
$328,000
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
$328,000
$590,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$590,000
$684,000
مساحت کل 430 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
$684,000
$410,000
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$410,000
$352,000
مساحت کل 460 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$352,000
$295,000
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$295,000
$508,000
مساحت کل 450 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
$508,000
$459,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$459,000
$253,000
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$253,000
$577,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$577,000
$239,000
مساحت کل 370 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$239,000
$250,000
مساحت کل 320 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$250,000
$338,000
مساحت کل 415 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$338,000
$281,000
مساحت کل 420 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
پاتایا, Chonburi, تایلند
$281,000
$508,000
مساحت کل 450 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
Jomtien, پاتایا, Chonburi, تایلند
$508,000
25-1 در 40 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت