• еще ...
 • پاتایا, Chonburi, تایلند
خانه، ویلا،خانه روستایی
126k – 1.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
313,000 $
مساحت کل 385 متر مربعمساحت زمین: 544 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,086,000 $
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,650 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,893,000 $
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 436 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
406,000 $
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
181,000 $
مساحت کل 132 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
789,000 $
مساحت کل 535 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,309,000 $
مساحت کل 1,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
592,000 $
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
329,000 $
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
686,000 $
مساحت کل 430 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
375,000 $
مساحت کل 460 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
411,000 $
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
296,000 $
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
510,000 $
مساحت کل 450 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
460,000 $
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
614,000 $
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
270,000 $
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
297,000 $
مساحت کل 320 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
255,000 $
مساحت کل 370 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
360,000 $
مساحت کل 415 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
510,000 $
مساحت کل 450 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
330,000 $
مساحت کل 420 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
428,000 $
مساحت کل 550 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
227,000 $
مساحت کل 190 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
395,000 $
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 33 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 8.75% شروع درصد رهن از