خانه، ویلا،خانه روستایی
111k – 2.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
201,000 $
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
132,000 $
مساحت کل 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
149,000 $
مساحت کل 183 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
139,000 $
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
139,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
141,000 $
مساحت کل: 145 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
126,000 $
مساحت کل 156 متر مربعمساحت زمین: 256 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
146,000 $
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 712 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
368,000 $
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
441,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
143,000 $
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 336 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
269,000 $
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 468 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
136,000 $
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 360 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
372,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 356 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,013,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
138,000 $
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
312,000 $
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 130 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
122,000 $
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
220,000 $
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 415 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
140,000 $
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 440 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
143,000 $
مساحت کل 143 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
149,000 $
مساحت کل 420 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
579,000 $
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
155,000 $
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
140,000 $
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 97 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 190 مورد, صفحه 1 در 8
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 8.75% شروع درصد رهن از