• more ...
 • جاوه, والنسیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.6M – 4.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
1,620,000 €
مساحت کل 372 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,790,000 €
مساحت کل 276 متر مربعمساحت زمین: 1,011 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,995,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,585,000 €
مساحت کل 364 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,600,000 €
مساحت کل 401 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,950,000 €
مساحت کل 770 متر مربعمساحت زمین: 2,095 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
4,400,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,200,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,950,000 €
مساحت کل 702 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
4,500,000 €
مساحت کل 742 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,660,000 €
مساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,090,000 €
مساحت کل 498 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,995,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 388 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
4,400,000 €
مساحت کل 585 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,640,000 €
مساحت کل 665 متر مربعمساحت زمین: 878 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 1,170 متر مربعمساحت زمین: 1,660 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,995,000 €
مساحت کل 1,645 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 3,250,000 €
3,250,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 2,780,000 €
2,780,000 €
مساحت کل 670 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 2,155,000 €
2,155,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,640 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 630 متر مربعمساحت زمین: 1,645 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 325 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 1,013 متر مربعمساحت زمین: 1,870 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 739 متر مربعمساحت زمین: 1,461 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 1,970,000 €
1,970,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,139 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 3,195,000 €
3,195,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 1,680 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,800,000 €
4,800,000 €
مساحت کل 860 متر مربعمساحت زمین: 1,914 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 449 متر مربعمساحت زمین: 1,104 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 640 متر مربعمساحت زمین: 1,030 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 503 متر مربعمساحت زمین: 1,664 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 2,690,000 €
2,690,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,221 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 1,221 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 413 متر مربعمساحت زمین: 677 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Pilar de la Horadada, آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 539 متر مربعمساحت زمین: 874 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 3,690,000 €
3,690,000 €
مساحت کل 726 متر مربعمساحت زمین: 1,344 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 3,690,000 €
3,690,000 €
مساحت کل 726 متر مربعمساحت زمین: 1,344 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 491 متر مربعمساحت زمین: 1,432 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
25-1 در 218 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از