خانه، ویلا،خانه روستایی
230k – 895k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
395,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
266,000 €
مساحت کل 148 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
895,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
325,000 €
مساحت کل 132 متر مربعمساحت زمین: 775 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
449,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 764 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 2,100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
280,000 €
مساحت کل 163 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
685,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
400,000 €
مساحت کل 228 متر مربعمساحت زمین: 1,130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
285,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
589,000 €
مساحت کل 188 متر مربعمساحت زمین: 3,580 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
895,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
299,000 €
مساحت کل 179 متر مربعمساحت زمین: 617 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
640,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 8,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 460 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
459,000 €
مساحت کل 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 252 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
275,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 720,000 €
720,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 777 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Pilar de la Horadada, آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 445,000 €
445,000 €
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 1,395,000 €
1,395,000 €
مساحت کل 537 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 1,330,000 €
1,330,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Moraira, والنسیا, اسپانیا. 835,000 €
835,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 847 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Benitachell, والنسیا, اسپانیا. 435,000 €
435,000 €
مساحت کل 158 متر مربعمساحت زمین: 1,021 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 619,000 €
619,000 €
مساحت کل 154 متر مربعمساحت زمین: 473 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 925,000 €
925,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 141 متر مربعمساحت زمین: 784 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 646,000 €
646,000 €
مساحت کل 223 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 289,000 €
289,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 799,000 €
799,000 €
مساحت کل 197 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 986 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 2,075,000 €
2,075,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,209 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 810,000 €
810,000 €
مساحت کل 225 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 1,099 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 630 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 658 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 3,300,000 €
3,300,000 €
مساحت کل 571 متر مربعمساحت زمین: 1,589 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 228 متر مربعمساحت زمین: 690 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 993 مورد, صفحه 1 در 40
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از