• more ...
 • Moraira, والنسیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 6.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
3,250,000 €
مساحت کل 568 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,250,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 842 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
3,250,000 €
مساحت کل 568 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,745,000 €
مساحت کل 492 متر مربعمساحت زمین: 2,915 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 568 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
2,775,000 €
مساحت کل 640 متر مربعمساحت زمین: 811 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,190,000 €
مساحت کل 497 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 802 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,685,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 1,007 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,595,000 €
مساحت کل 754 متر مربعمساحت زمین: 1,046 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 week ago
2,180,000 €
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
6,500,000 €
مساحت کل 1,201 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,535,000 €
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,250,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 815 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 2,150 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,575,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 802 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 288 متر مربعمساحت زمین: 985 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,190,000 €
مساحت کل 497 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,550,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,595,000 €
مساحت کل 602 متر مربعمساحت زمین: 1,016 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 week ago
2,440,000 €
مساحت کل 424 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,690,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 517 متر مربعمساحت زمین: 910 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,601,000 €
مساحت کل 458 متر مربعمساحت زمین: 817 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,050,000 €
مساحت کل 262 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,100,000 €
مساحت کل 772 متر مربعمساحت زمین: 1,161 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 910 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,650,000 €
مساحت کل 478 متر مربعمساحت زمین: 925 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,250,000 €
مساحت کل 869 متر مربع4 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
2 months ago
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از