خانه، ویلا،خانه روستایی
244k – 1.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
300,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 967 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
349,000 €
مساحت کل 216 متر مربعمساحت زمین: 995 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
750,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
495,000 €
مساحت کل 315 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 209 متر مربعمساحت زمین: 4,200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 368 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 165 متر مربعمساحت زمین: 1,491 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
345,000 €
مساحت کل 147 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
375,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 1,889 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
299,000 €
مساحت کل 227 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,595,000 €
مساحت کل 940 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
275,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Jalón, والنسیا, اسپانیا. 300,000 €
300,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
259,000 €
مساحت کل 223 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
329,000 €
مساحت کل 262 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
275,000 €
مساحت کل 223 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
298,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 240 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
485,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Los Montesinos, والنسیا, اسپانیا. 299,000 €
299,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 201 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 720,000 €
720,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 429,000 €
429,000 €
مساحت کل 124 متر مربعمساحت زمین: 527 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 777 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Ciudad Quesada, والنسیا, اسپانیا. 195,000 €
195,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 120,000 €
120,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – San Miguel de Salinas, والنسیا, اسپانیا. 469,000 €
469,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل 131 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Ciudad Quesada, والنسیا, اسپانیا. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 حمام جداگانه
ویلا – Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 131 متر مربعمساحت زمین: 199 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Pilar de la Horadada, آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 231,000 €
231,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 270 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 165,000 €
165,000 €
مساحت کل 87 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 535,000 €
535,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 514 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Finestrat, والنسیا, اسپانیا. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 131 متر مربعمساحت زمین: 407 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Pilar de la Horadada, آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 445,000 €
445,000 €
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 321,000 €
321,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 276 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Benissa, والنسیا, اسپانیا. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 405 متر مربعمساحت زمین: 1,582 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Finestrat, والنسیا, اسپانیا. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 614 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Finestrat, والنسیا, اسپانیا. 485,000 €
485,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 429 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 836 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 1,260,000 €
1,260,000 €
مساحت کل 290 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 4346 مورد, صفحه 1 در 174
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از