• more ...
 • Guardamar del Segura, والنسیا, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
218k – 790k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
469,000 €
مساحت کل 143 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
318,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 134 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
434,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 148 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
400,000 €
مساحت کل 264 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
790,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 375 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
435,000 €
مساحت کل 122 متر مربعمساحت زمین: 198 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
469,000 €
مساحت کل 143 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
329,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
231,000 €
مساحت کل 78 متر مربعمساحت زمین: 41 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
218,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
396,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
368,000 €
مساحت کل 124 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
640,000 €
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
458,000 €
مساحت کل 188 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
399,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
399,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
399,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
263,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 191 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 days ago
400,000 €
مساحت کل 178 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
434,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 148 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
616,000 €
مساحت کل 228 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
386,000 €
مساحت کل 290 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
399,000 €
مساحت کل 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 415 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 720,000 €
720,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 459,000 €
459,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 445 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 1,083 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 478 متر مربعمساحت زمین: 1,036 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 780,000 €
780,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 843 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 3,250,000 €
3,250,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 2,780,000 €
2,780,000 €
مساحت کل 670 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 2,155,000 €
2,155,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 841 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – San Miguel de Salinas, والنسیا, اسپانیا. 469,000 €
469,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 630 متر مربعمساحت زمین: 1,645 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,640 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 399,000 €
399,000 €
مساحت کل 148 متر مربعمساحت زمین: 221 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل 131 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 325 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 1,013 متر مربعمساحت زمین: 1,870 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 1,970,000 €
1,970,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,139 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – آلیکانته, والنسیا, اسپانیا. 3,195,000 €
3,195,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 1,380,000 €
1,380,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 841 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 4,800,000 €
4,800,000 €
مساحت کل 860 متر مربعمساحت زمین: 1,914 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Altea, والنسیا, اسپانیا. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 1,680 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
25-1 در 1626 مورد, صفحه 1 در 65
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از