• еще ...
 • بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
160k – 4.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بنیدورم

148 ملک در
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
720,000 €
720,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
429,000 €
429,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 543 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
179,000 €
179,000 €
مساحت کل 131 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
355,000 €
355,000 €
مساحت کل 262 متر مربعمساحت زمین: 445 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
2 floor
535,000 €
535,000 €
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 514 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل: 477 متر مربعمساحت زمین: 741 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
2 floor
321,000 €
321,000 €
مساحت کل: 130 متر مربعمساحت زمین: 276 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
485,000 €
485,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 429 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
695,000 €
695,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
375,000 €
375,000 €
مساحت کل 94 متر مربعمساحت زمین: 360 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
720,000 €
720,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
1,350,000 €
1,350,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
649,000 €
649,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 749 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
695,000 €
695,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
400,000 €
400,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
641,000 €
641,000 €
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 704 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
465,000 €
465,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 351 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
695,000 €
695,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 494 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
359,000 €
359,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 237 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
429,000 €
429,000 €
مساحت کل 124 متر مربعمساحت زمین: 527 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
390,000 €
390,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
499,000 €
499,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
550,000 €
550,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
685,000 €
685,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بنیدورم, والنسیا, اسپانیا
398,000 €
398,000 €
مساحت کل 151 متر مربعمساحت زمین: 502 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 148 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از