خانه، ویلا،خانه روستایی
138k – 6.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
1,450,000 €
مساحت کل 478 متر مربعمساحت زمین: 1,036 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
450,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 1,083 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
650,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 841 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,380,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 841 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
3,600,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
335,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 380 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
420,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
750,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
685,000 €
مساحت کل 545 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
547,000 €
مساحت کل 174 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
320,000 €
مساحت کل 176 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
152,000 €
مساحت کل 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
590,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
320,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,200,000 €
مساحت کل 402 متر مربعمساحت زمین: 1,046 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
570,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
475,000 €
مساحت کل 158 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
830,000 €
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 1,185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
770,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 184 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
985,000 €
مساحت کل 393 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,300,000 €
مساحت کل 1,147 متر مربعمساحت زمین: 1,057 متر مربع11 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
840,000 €
مساحت کل 304 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
350,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
310,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 85 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از