آپارتمان
89k – 1.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در Southern Spain

86 ملک در
145,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
250,000 €
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
158,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
143,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
130,000 €
مساحت کل 88 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
149,000 €
مساحت کل 58 متر مربعمساحت زمین: 87 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 274 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
190,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
259,000 €
مساحت کل 49 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
224,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
242,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
159,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
299,000 €
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
376,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
228,000 €
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
495,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
188,000 €
مساحت کل 108 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
338,000 €
مساحت کل 144 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
189,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 حمام جداگانه
181,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
182,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
197,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 86 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از