خانه، ویلا،خانه روستایی
145k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
500,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
494,000 €
مساحت کل 187 متر مربعمساحت زمین: 620 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
505,000 €
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
421,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
575,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
630,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
630,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
630,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
895,000 €
مساحت کل 536 متر مربعمساحت زمین: 825 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
559,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
559,000 €
مساحت کل 187 متر مربعمساحت زمین: 620 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
580,000 €
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
799,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 492 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
798,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,350,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
597,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
580,000 €
مساحت کل 193 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
559,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 605 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
559,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
540,000 €
مساحت کل 546 متر مربعمساحت زمین: 745 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 42 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از