• more ...
 • کوستا دورادا, اسپانیا
آپارتمان
150k – 650k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در کوستا دورادا

16 ملک در
530,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
579,000 €
مساحت کل 118 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 180 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
195,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
150,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
207,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
425,000 €
مساحت کل 87 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
595,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
490,000 €
مساحت کل 280 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
350,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
265,000 €
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
520,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
360,000 €
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
364,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 695,000 €
695,000 €
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 649,000 €
649,000 €
مساحت کل 168 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 255 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – El Poblenou, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 688,000 €
688,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 633,000 €
633,000 €
مساحت کل 115 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 260,000 €
260,000 €
مساحت کل 84 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 153 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 660,000 €
660,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 129,000 €
129,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 690,000 €
690,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 1,300,000 €
1,300,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. 900,000 €
900,000 €
5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 326,000 €
326,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Badalona, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 486,000 €
486,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 610,000 €
610,000 €
مساحت کل 119 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 633,000 €
633,000 €
مساحت کل 115 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کاتالونیا, اسپانیا. 344,000 €
344,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – L'Eixample, بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,470,000 €
1,470,000 €
مساحت کل 159 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 511,000 €
511,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 545,000 €
545,000 €
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 433,000 €
433,000 €
مساحت کل 118 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 663,000 €
663,000 €
مساحت کل 139 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 440,000 €
440,000 €
مساحت کل 91 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 730,000 €
730,000 €
مساحت کل 148 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 291 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از