• еще ...
 • سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
415k – 14M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در سیتخس

28 ملک در
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 1,360 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
850,000 €
850,000 €
مساحت کل 237 متر مربعمساحت زمین: 468 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
415,000 €
415,000 €
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,450,000 €
2,450,000 €
مساحت کل 627 متر مربعمساحت زمین: 1,508 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 780 متر مربعمساحت زمین: 773 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,975,000 €
1,975,000 €
مساحت کل 678 متر مربعمساحت زمین: 1,686 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 436 متر مربعمساحت زمین: 1,729 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 610 متر مربع4 اتاق خواب
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 454 متر مربعمساحت زمین: 581 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,057 متر مربع3 اتاق خواب
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
5,240,000 €
5,240,000 €
مساحت کل 841 متر مربعمساحت زمین: 1,404 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,975,000 €
1,975,000 €
مساحت کل 678 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
540,000 €
540,000 €
مساحت کل 228 متر مربعمساحت زمین: 228 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
425,000 €
425,000 €
مساحت کل: 309 متر مربعمساحت زمین: 978 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
6,900,000 €
6,900,000 €
مساحت کل: 700 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
14,000,000 €
14,000,000 €
مساحت کل: 990 متر مربعمساحت زمین: 2,774 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل: 343 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل: 364 متر مربعمساحت زمین: 808 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل: 302 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل: 510 متر مربعمساحت زمین: 672 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,485,000 €
2,485,000 €
مساحت کل: 465 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
460,000 €
460,000 €
مساحت کل: 139 متر مربعمساحت زمین: 332 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل: 517 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا
2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل: 1,400 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از