خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 7.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
7,500,000 €
مساحت کل 719 متر مربعمساحت زمین: 5,799 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 week ago
3,400,000 €
مساحت کل 369 متر مربعمساحت زمین: 1,550 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,880,000 €
مساحت کل 416 متر مربعمساحت زمین: 1,444 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
725,000 €
مساحت کل 393 متر مربعمساحت زمین: 1,422 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
4,900,000 €
مساحت کل 922 متر مربعمساحت زمین: 16,064 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,950,000 €
مساحت کل 1,008 متر مربعمساحت زمین: 300,000 متر مربع10 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,200,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 1,872 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,610,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 938 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,200,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,747 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
995,000 €
مساحت کل 640 متر مربعمساحت زمین: 1,753 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 54,573 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,100,000 €
مساحت کل 480 متر مربعمساحت زمین: 861 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2,350,000 €
مساحت کل 472 متر مربعمساحت زمین: 624 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2,990,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2,500,000 €
مساحت کل 1,141 متر مربعمساحت زمین: 3,603 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
4,950,000 €
مساحت کل 1,008 متر مربعمساحت زمین: 46,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,300,000 €
مساحت کل 515 متر مربعمساحت زمین: 598 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3,333,000 €
مساحت کل 725 متر مربعمساحت زمین: 2,551 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
5,900,000 €
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 4,985 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,250,000 €
مساحت کل 742 متر مربعمساحت زمین: 5,786 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
1,700,000 €
مساحت کل 940 متر مربعمساحت زمین: 9,706 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,995,000 €
مساحت کل 478 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
995,000 €
مساحت کل 404 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3 months ago
975,000 €
مساحت کل 352 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3 weeks ago
995,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 799 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 83 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از