• more ...
 • خیرونا (شهر), کاتالونیا, اسپانیا
آپارتمان
1.5M – 7.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری استخردار در خیرونا (شهر)

4 ملک در
7,250,000 €
مساحت کل 2,190 متر مربعمساحت زمین: 5,384 متر مربع
We organise online viewings on request
1,925,000 €
مساحت کل 329 متر مربعمساحت زمین: 925 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,000,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1,500,000 €
مساحت کل 530 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,151,000 €
2,151,000 €
مساحت کل 186 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,550,000 €
1,550,000 €
مساحت کل 166 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 168 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,540,000 €
1,540,000 €
مساحت کل 159 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 298 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,149,000 €
2,149,000 €
مساحت کل 196 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,890,000 €
1,890,000 €
مساحت کل 309 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,518,000 €
1,518,000 €
مساحت کل 159 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 4,400,000 €
4,400,000 €
مساحت کل 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – آمپوریا براوا, کاتالونیا, اسپانیا. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 458 متر مربعمساحت زمین: 1,127 متر مربع11 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 184 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,007,000 €
2,007,000 €
مساحت کل 213 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,675,000 €
1,675,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,951,000 €
1,951,000 €
مساحت کل 227 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,778,000 €
1,778,000 €
مساحت کل 213 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,172,000 €
2,172,000 €
مساحت کل 227 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,140,000 €
2,140,000 €
مساحت کل 227 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,620,000 €
1,620,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 304 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 4,150,000 €
4,150,000 €
مساحت کل 246 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,203,000 €
2,203,000 €
مساحت کل 227 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 1,982,000 €
1,982,000 €
مساحت کل 213 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – بارسلون, کاتالونیا, اسپانیا. 2,013,000 €
2,013,000 €
مساحت کل 213 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 41 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از