• more ...
 • Castelldefels, کاتالونیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
512k – 3.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در Castelldefels

17 ملک در
765,000 €
مساحت کل 198 متر مربعمساحت زمین: 441 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,085,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
970,000 €
مساحت کل 327 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,085,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
512,000 €
مساحت کل 110 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,125,000 €
مساحت کل 302 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
775,000 €
مساحت کل 272 متر مربعمساحت زمین: 633 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 754 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 762 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 503 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,980,000 €
مساحت کل 739 متر مربعمساحت زمین: 1,228 متر مربع4 اتاق خواب
3,450,000 €
مساحت کل 547 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 953 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 546 متر مربعمساحت زمین: 3,268 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,600,000 €
مساحت کل 768 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع
1,250,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 1,144 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 1,360 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 6,200,000 €
6,200,000 €
مساحت کل 699 متر مربعمساحت زمین: 1,030 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 2,795,000 €
2,795,000 €
مساحت کل 426 متر مربعمساحت زمین: 313 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 2,550,000 €
2,550,000 €
مساحت کل 517 متر مربعمساحت زمین: 823 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 780 متر مربعمساحت زمین: 773 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 225 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 474 متر مربعمساحت زمین: 1,275 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 610 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 522 متر مربعمساحت زمین: 802 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,132 متر مربع3 اتاق خواب
خانه – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 513 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 243 متر مربعمساحت زمین: 1,934 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 892 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 6,200,000 €
6,200,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع8 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 345 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 535,000 €
535,000 €
مساحت کل 219 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 14,000,000 €
14,000,000 €
مساحت کل 990 متر مربعمساحت زمین: 2,774 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 343 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 364 متر مربعمساحت زمین: 808 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Gava, کاتالونیا, اسپانیا. 369,000 €
369,000 €
مساحت کل 169 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 510 متر مربعمساحت زمین: 672 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 2,485,000 €
2,485,000 €
مساحت کل 465 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 445,000 €
445,000 €
مساحت کل 139 متر مربعمساحت زمین: 332 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 517 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از