• more ...
 • ایبیزا, جزایر بالئاری, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.4M – 11.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در ایبیزا

11 ملک در
2,337,000 €
مساحت کل 397 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
5,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,420,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,800,000 €
مساحت کل 502 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
6,500,000 €
مساحت کل 685 متر مربعمساحت زمین: 920 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
6,000,000 €
مساحت کل 500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,100,000 €
مساحت کل 681 متر مربعمساحت زمین: 1,698 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
4,500,000 €
مساحت کل 681 متر مربعمساحت زمین: 7,353 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,625,000 €
مساحت کل 317 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
11,950,000 €
مساحت کل 1,350 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
5,400,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Cas Catala, جزایر بالئاری, اسپانیا. 11,500,000 €
11,500,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Calvia, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,850,000 €
4,850,000 €
مساحت کل 521 متر مربعمساحت زمین: 1,038 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Port d'Andratx, جزایر بالئاری, اسپانیا. 11,450,000 €
11,450,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 518 متر مربعمساحت زمین: 1,030 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,378 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Andratx, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,555,000 €
2,555,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Palmanova, جزایر بالئاری, اسپانیا. 5,490,000 €
5,490,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,220 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 15,000,000 €
15,000,000 €
مساحت کل 838 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Portals Nous, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Estellencs, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 606 متر مربعمساحت زمین: 2,460 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,300,000 €
4,300,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 941 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,350,000 €
4,350,000 €
مساحت کل 584 متر مربعمساحت زمین: 945 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,995,000 €
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 445 متر مربعمساحت زمین: 996 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Bunyola, جزایر بالئاری, اسپانیا. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 137,000 متر مربع12 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 1,025 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Camp de Mar, جزایر بالئاری, اسپانیا. 11,450,000 €
11,450,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,497,000 €
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – جزایر بالئاری, اسپانیا. 562,000 €
562,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – El Toro, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 575 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 1,018 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 466 متر مربعمساحت زمین: 1,492 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 872 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 1,093 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Palmanova, جزایر بالئاری, اسپانیا. 895,000 €
895,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 119 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از