• more ...
 • ایبیزا, جزایر بالئاری, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
480k – 11.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Roca Llisa

10 ملک در
2,337,000 €
مساحت کل 397 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1 week ago
6,500,000 €
مساحت کل 685 متر مربعمساحت زمین: 920 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
6,000,000 €
مساحت کل 500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,100,000 €
مساحت کل 681 متر مربعمساحت زمین: 1,698 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,285,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
480,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
11,950,000 €
مساحت کل 1,350 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
3,350,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 915 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
5,400,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
3,450,000 €
مساحت کل 454 متر مربعمساحت زمین: 826 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,250,000 €
4,250,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,378 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Cas Catala, جزایر بالئاری, اسپانیا. 12,000,000 €
12,000,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,400,000 €
4,400,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,846 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 384 متر مربعمساحت زمین: 1,067 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Sol de Mallorca, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,995,000 €
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Gertrudis de Fruitera, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,415,000 €
2,415,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,497,000 €
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – جزایر بالئاری, اسپانیا. 562,000 €
562,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Sant Carles de Peralta, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,010 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,990,000 €
2,990,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 1,160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 323 متر مربعمساحت زمین: 1,271 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 194 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 872 متر مربعمساحت زمین: 510 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,300,000 €
4,300,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 941 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Costa de la Calma, جزایر بالئاری, اسپانیا. 5,800,000 €
5,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 2,450 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 838,000 €
838,000 €
مساحت زمین: 1,370 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Santanyí, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 19,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 335 متر مربعمساحت زمین: 1,087 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 1,018 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Bendinat, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Costa de la Calma, جزایر بالئاری, اسپانیا. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Peguera, جزایر بالئاری, اسپانیا. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Santa Ponsa, جزایر بالئاری, اسپانیا. 895,000 €
895,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Costa d'en Blanes, جزایر بالئاری, اسپانیا. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,812 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Port d'Andratx, جزایر بالئاری, اسپانیا. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 970 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 139 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از