املاک فروشی در لیوبلیانا

143 ملک در
املاک فروشی در لیوبلیانا. دفتر – لیوبلیانا, اسلوونی
724,000 €
مساحت کل: 757 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. فروشگاه – لیوبلیانا, اسلوونی
350,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. هتل – لیوبلیانا, اسلوونی
996,000 €
مساحت کل: 803 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. دفتر – لیوبلیانا, اسلوونی
299,000 €
مساحت کل: 220 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. انبار – لیوبلیانا, اسلوونی
149,000 €
مساحت کل: 276 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. کارگاه تولیدی – لیوبلیانا, اسلوونی
319,000 €
مساحت کل: 194 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. رستوران – لیوبلیانا, اسلوونی
850,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. ساختمان دفاتر تجاری – لیوبلیانا, اسلوونی
32,000,000 €
مساحت کل: 15,870 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. دفتر – لیوبلیانا, اسلوونی
145,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. دفتر – لیوبلیانا, اسلوونی
180,000 €
مساحت کل: 115 متر مربع
املاک فروشی در لیوبلیانا. دفتر – لیوبلیانا, اسلوونی
520,000 €
مساحت کل: 328 متر مربع
12-1 در 143 مورد, صفحه 1 در 12
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت