• more ...
 • Funchal, مادیرا, پرتغال
آپارتمان
300k – 1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Funchal

10 ملک در
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
832,000 €
مساحت کل 186 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
810,000 €
مساحت کل 223 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,000,000 €
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
520,000 €
مساحت کل 172 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 229 متر مربع4 اتاق خواب
495,000 €
مساحت کل 135 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
520,000 €
مساحت کل 229 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 309 متر مربعمساحت زمین: 351 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 263 متر مربعمساحت زمین: 337 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 911,000 €
911,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 229 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 1,086,000 €
1,086,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Parque das Nações, لیسبون, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 244 متر مربعمساحت زمین: 274 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 154 متر مربعمساحت زمین: 231 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – لیسبون, پرتغال. 5,700,000 €
5,700,000 €
مساحت کل 574 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,735,000 €
2,735,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,462,000 €
2,462,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,564,000 €
2,564,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 3,170,000 €
3,170,000 €
مساحت کل 225 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,414,000 €
2,414,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 3,187,000 €
3,187,000 €
مساحت کل 226 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 3,043,000 €
3,043,000 €
مساحت کل 226 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 3,016,000 €
3,016,000 €
مساحت کل 225 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 278 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,575,000 €
2,575,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 278 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 85 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از