• more ...
 • Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
700k – 1.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Lagos

7 ملک در
795,000 €
مساحت کل 254 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 253 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,095,000 €
مساحت کل 254 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
990,000 €
مساحت کل 247 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
825,000 €
مساحت کل 241 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
700,000 €
مساحت کل 248 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 299 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
پنت‌هاوس ها – Funchal, مادیرا, پرتغال. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 309 متر مربعمساحت زمین: 351 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 263 متر مربعمساحت زمین: 337 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 1,086,000 €
1,086,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 154 متر مربعمساحت زمین: 231 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Estoril, لیسبون, پرتغال. 911,000 €
911,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 229 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Parque das Nações, لیسبون, پرتغال. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 244 متر مربعمساحت زمین: 274 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – لیسبون, پرتغال. 5,700,000 €
5,700,000 €
مساحت کل 574 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,951,000 €
2,951,000 €
مساحت کل 226 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,299,000 €
2,299,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,345,000 €
2,345,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,396,000 €
2,396,000 €
مساحت کل 191 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,533,000 €
2,533,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,819,000 €
2,819,000 €
مساحت کل 225 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,935,000 €
2,935,000 €
مساحت کل 225 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,844,000 €
2,844,000 €
مساحت کل 226 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,050,000 €
2,050,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,450,000 €
2,450,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 2,406,000 €
2,406,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 278 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 278 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 281 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 93 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از