• еще ...
 • موناکو
همه موارد
325k – 37.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در موناکو

40 ملک در
9,645,000 $ 66,517 $ per m²
9,645,000 $
مساحت کل: 145 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونت کارلو, موناکو
5 floor
3,143,000 $ 73,093 $ per m²
3,143,000 $
مساحت کل: 43 متر مربع1 حمام جداگانه
6,285,000 $ 59,857 $ per m²
6,285,000 $
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
7,477,000 $ 48,238 $ per m²
7,477,000 $
مساحت کل 155 متر مربع3 اتاق خواب
5,960,000 $ 47,301 $ per m²
5,960,000 $
مساحت کل 126 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
8,344,000 $ 39,733 $ per m²
8,344,000 $
مساحت کل 210 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
37,928,000 $
37,928,000 $
مساحت زمین: 700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
موناکو
7 floor
1,436,000 $ 47,866 $ per m²
1,436,000 $
مساحت کل 30 متر مربع1 حمام جداگانه
1,355,000 $ 48,392 $ per m²
1,355,000 $
مساحت کل 28 متر مربع1 اتاق خواب
4,551,000 $ 50,566 $ per m²
4,551,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
5,960,000 $ 39,210 $ per m²
5,960,000 $
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب
11,270,000 $ 58,092 $ per m²
11,270,000 $
مساحت کل: 194 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
14,629,000 $ 94,380 $ per m²
14,629,000 $
مساحت کل 155 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
موناکو
9 floor of 15
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 221 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 470 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
10,782,000 $ 45,880 $ per m²
10,782,000 $
مساحت کل: 235 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
موناکو
3 floor of 5
9,211,000 $ 41,868 $ per m²
9,211,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
موناکو
4 floor of 4
3,229,000 $ 40,362 $ per m²
3,229,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
10,826,000 $ 45,487 $ per m²
10,826,000 $
مساحت کل: 238 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
10,826,000 $ 45,487 $ per m²
10,826,000 $
مساحت کل: 238 متر مربع3 اتاق خواب
3,793,000 $ 42,144 $ per m²
3,793,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
8,669,000 $ 34,129 $ per m²
8,669,000 $
مساحت کل: 254 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
7,802,000 $ 38,058 $ per m²
7,802,000 $
مساحت کل: 205 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – موناکو. 1,625,000 $
1,625,000 $ 54,166 $ per m²
1,625,000 $
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب
25-1 در 40 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.3% شروع درصد رهن از