• more ...
 • Viareggio, Lucca, توسکانی, ایتالیا
همه موارد
530k – 5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در Viareggio

24 ملک در
900,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 326 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
650,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
680,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
700,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
680,000 €
مساحت کل 148 متر مربعمساحت زمین: 46 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,000,000 €
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 262 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
530,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 37 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
530,000 €
مساحت کل 148 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,300,000 €
8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 114 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 224 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,480,000 €
مساحت کل 436 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
700,000 €
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
530,000 €
مساحت کل 146 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
690,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 326 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
590,000 €
مساحت زمین: 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 156 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 2,600,000 €
2,600,000 €
مساحت کل 368 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 1,300 متر مربع10 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 800 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 650 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 4,050,000 €
4,050,000 €
مساحت کل 775 متر مربعمساحت زمین: 1,445 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 596 متر مربعمساحت زمین: 2,452 متر مربع9 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,975,000 €
1,975,000 €
مساحت کل 700 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 2,375 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 4,800,000 €
4,800,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 18,000,000 €
18,000,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Marina di Pietrasanta, Pietrasanta, توسکانی, ایتالیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Pietrasanta, توسکانی, ایتالیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 150 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,870,000 €
1,870,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 4,200 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 8,000,000 €
8,000,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. 1,975,000 €
1,975,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 14,000 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Pietrasanta, توسکانی, ایتالیا. 12,500,000 €
12,500,000 €
مساحت زمین: 12,000 متر مربع8 اتاق خواب
ویلا – فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا. 4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,110,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Lucca, توسکانی, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 450 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 144 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از