• more ...
 • Lucca, توسکانی, ایتالیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 18M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
6,500,000 €
7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
4,050,000 €
مساحت کل 775 متر مربعمساحت زمین: 1,445 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت کل 1,300 متر مربع10 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
7,500,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 800 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 650 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,500,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,975,000 €
مساحت کل 700 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,800,000 €
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
18,000,000 €
مساحت کل 3,000 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 2,375 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,300,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام جداگانه
2,800,000 €
مساحت کل 1,302 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
7,500,000 €
مساحت کل 800 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
3,300,000 €
مساحت کل 2,222 متر مربع10 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل 150 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,975,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 14,000 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
8,000,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 1,110,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,200,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
Price on request
مساحت زمین: 12,000 متر مربع8 اتاق خواب
9,500,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 100,000 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
25-1 در 102 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از