• more ...
 • Province of Imperia, لیگوریا, ایتالیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 10M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
3,500,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
4,800,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
3,900,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
10,000,000 €
مساحت کل 1,500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
860,000 €
مساحت کل 1,860 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 حمام جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع
درخواست قیمت
مساحت زمین: 7,000 متر مربع20 اتاق خواب
5,000,000 €
مساحت زمین: 33,000 متر مربع6 اتاق خواب
4,000,000 €
مساحت کل 750 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 30,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع9 اتاق خواب
2,200,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع8 اتاق خواب
درخواست قیمت
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 3,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Lerici, لیگوریا, ایتالیا. 6,300,000 €
6,300,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 421 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 299 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 251 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 670,000 €
670,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 6,855 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 620,000 €
620,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – لیگوریا, ایتالیا. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – Lerici, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – پورتوفینو, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – La Spezia, لیگوریا, ایتالیا. 1,560,000 €
1,560,000 €
مساحت کل 405 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Savona, لیگوریا, ایتالیا. 3,300,000 €
3,300,000 €
3 اتاق خواب
ویلا – Ameglia, لیگوریا, ایتالیا. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 338 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Varazze, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت زمین: 12,000 متر مربع10 اتاق خواب
ویلا – Bordighera, لیگوریا, ایتالیا. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Recco, لیگوریا, ایتالیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 270 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 49 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از