• more ...
 • Province of Imperia, لیگوریا, ایتالیا
آپارتمان
300k – 1.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در Province of Imperia

24 ملک در
650,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
405,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 320 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,050,000 €
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب
550,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
440,000 €
مساحت کل 88 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
690,000 €
مساحت کل 119 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب
600,000 €
مساحت کل 150 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 170 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,900,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب
600,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
570,000 €
مساحت کل 170 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
620,000 €
مساحت کل 85 متر مربع3 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 166 متر مربع5 اتاق خواب
600,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب
1,100,000 €
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب
520,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب
750,000 €
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Rapallo, لیگوریا, ایتالیا. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Varazze, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 475,000 €
475,000 €
مساحت کل 151 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 176 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 195 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 319 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 460,000 €
460,000 €
مساحت کل 110 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 890,000 €
890,000 €
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 780,000 €
780,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 670,000 €
670,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 790,000 €
790,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – Lerici, لیگوریا, ایتالیا. درخواست قیمت
درخواست قیمت
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 520,000 €
520,000 €
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 219 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 149 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 830,000 €
830,000 €
مساحت کل 159 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 351 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – لیگوریا, ایتالیا. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 57 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از