73k – 4.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در کالابریا

140 ملک در
350,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب
450,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب
325,000 €
مساحت کل: 110 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب
290,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب
490,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع7 اتاق خواب
800,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب
250,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع4 اتاق خواب
250,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب
750,000 €
مساحت کل: 298 متر مربعمساحت زمین: 2,343 متر مربع6 اتاق خواب
250,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب
450,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل: 600 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
480,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل: 400 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
170,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
510,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 4,300 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
320,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
230,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 140 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از