• مسکونی
 • املاک و مستغلات
 • کلیه املاک تجاری
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • دفتر
 • آپارتمان
 • خوابگه دانشجویی
 • خانه سالمندان
 • یک گروه واحد مسکونی
 • هتل
 • اتاق هتل
 • انبار
 • کارگاه تولیدی
 • پارکینگ
 • پمپ بنزین
 • مرکز تجاری
 • رستوران
 • ساختمان دفاتر تجاری
 • دفتر
 • پروژه سرمایه گذاری
 • تاکستان
 • Investment land

املاک فروشی در کالابریا

29 ملک در
املاک فروشی در کالابریا. ساختمان تازه ساز – کالابریا, ایتالیا
350,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
270,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
390,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
450,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
325,000 €
مساحت کل: 110 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
290,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. عمارت – کالابریا, ایتالیا
490,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع7 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. آپارتمان – کالابریا, ایتالیا
800,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
250,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. دو خانه بهم متصل – Faro Capo Vaticano, کالابریا, ایتالیا
250,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
450,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
750,000 €
مساحت کل: 298 متر مربعمساحت زمین: 2,343 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. آپارتمان – Tropea, کالابریا, ایتالیا
250,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
480,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
450,000 €
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
435,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
650,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. آپارتمان – کالابریا, ایتالیا
1,100,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – Tropea, کالابریا, ایتالیا
850,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
500,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
310,000 €
مساحت کل: 220 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
390,000 €
مساحت کل: 126 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
300,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – کالابریا, ایتالیا
250,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در کالابریا. کاخ – Sellia Marina, کالابریا, ایتالیا
3,250,000 €
مساحت کل: 1,700 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – Diamante, کالابریا, ایتالیا
190,000 €
مساحت کل: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – Diamante, کالابریا, ایتالیا
330,000 €
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – Cirella, کالابریا, ایتالیا
295,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در کالابریا. ویلا – Marina di Santa Maria del Cedro, کالابریا, ایتالیا
245,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از