• more ...
 • رودس, جزایر اژه, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
10k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در رودس

متاسفانه، چیزی پیدا نشد

املاک مشابه در همین نزدیکی

ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Naxos, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – جزایر اژه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – جزایر اژه, یونان. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Andros, جزایر اژه, یونان. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 507 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 540 متر مربعمساحت زمین: 5,100 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 1,325,000 €
1,325,000 €
مساحت کل 277 متر مربعمساحت زمین: 8,300 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 136 متر مربع3 اتاق خواب
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 230,000 €
230,000 €
مساحت کل 268 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 1,120 متر مربعمساحت زمین: 22,257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Paros, جزایر اژه, یونان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع
خانه – جزایر اژه, یونان. 430,000 €
430,000 €
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Paros, جزایر اژه, یونان. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 7,450 متر مربع
ویلا – Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 850,000 €
850,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Elia, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – میکونوس, جزایر اژه, یونان. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
خانه – Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از