• more ...
 • Hessen, آلمان
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
3.8M – 3.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو
3,755,000 €
مساحت کل 357 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
پنت‌هاوس ها – Schöneberg, برلین, آلمان. From 363,000 €
From 363,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 219 واحد مسکونی
پنت‌هاوس ها – Wilmersdorf, برلین, آلمان. From 990,000 €
From 990,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 12 واحد مسکونی
آپارتمان – Wilmersdorf, برلین, آلمان. From 856,000 €
From 856,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 81 واحد مسکونی
آپارتمان – Charlottenburg, برلین, آلمان. From 845,000 €
From 845,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 40 واحد مسکونی
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg, برلین, آلمان. From 1,700,000 €
From 1,700,000 €
سال ساخت: 2022.IVدر جمع 33 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 5,950,000 €
5,950,000 €
مساحت کل 310 متر مربعمساحت زمین: 1,390 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – ویسبادن, Hessen, آلمان. From 714,000 €
From 714,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 66 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 5,750,000 €
5,750,000 €
مساحت کل 516 متر مربعمساحت زمین: 977 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – مونیخ, بایرن, آلمان. From 2,119,000 €
From 2,119,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 27 واحد مسکونی
آپارتمان – برلین, آلمان. 3,267,000 €
3,267,000 €
مساحت کل 329 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان. 3,096,000 €
3,096,000 €
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 212 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 4,375,000 €
4,375,000 €
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Zehlendorf, برلین, آلمان. 1,555,000 €
1,555,000 €
مساحت کل 177 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Mitte, برلین, آلمان. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 137 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Kreuzberg, برلین, آلمان. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Tiergarten, برلین, آلمان. From 721,000 €
From 721,000 €
ساخت 2022در جمع 29 واحد مسکونی
آپارتمان – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 2,499,000 €
2,499,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kreuzberg, برلین, آلمان. 1,793,000 €
1,793,000 €
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 281 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Friedrichshain, برلین, آلمان. 1,699,000 €
1,699,000 €
مساحت کل 225 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 2,900,000 €
2,900,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 1,375 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 2,050,000 €
2,050,000 €
مساحت کل 178 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Svetlana Larionova
Svetlana Larionova
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از