• еще ...
 • Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
300k – 1.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه نوساز فروشی در Steglitz-Zehlendorf

11 ملک در
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
14 floor of 28
692,000 € 8,871 € per m²
692,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 حمام جداگانه
Dahlem, Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
1 floor of 4
795,000 € 6,411 € per m²
795,000 €
مساحت کل 124 متر مربعمساحت زمین: 49 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
7 floor of 28
587,000 € 7,525 € per m²
587,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
3 floor of 4
404,000 € 5,771 € per m²
404,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
24 floor of 28
1,175,000 € 11,084 € per m²
1,175,000 €
مساحت کل 106 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
1 floor of 4
835,000 € 7,016 € per m²
835,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
2 floor of 4
1,555,000 € 8,785 € per m²
1,555,000 €
مساحت کل 177 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Dahlem, Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
2 floor of 4
615,000 € 6,988 € per m²
615,000 €
مساحت کل 88 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
24 floor of 28
1,623,000 € 11,510 € per m²
1,623,000 €
مساحت کل 141 متر مربع1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
15 floor of 28
469,000 € 8,849 € per m²
469,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 حمام جداگانه
Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 175 متر مربع

املاک و دارایی های مشابه

ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 1,790,000 €
1,790,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 565,000 €
565,000 €
مساحت کل 68 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 257,000 €
257,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 658,000 €
658,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 810,000 €
810,000 €
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 66 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 5,750,000 €
5,750,000 €
مساحت کل 516 متر مربعمساحت زمین: 977 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 575,000 €
575,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 814,000 €
814,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 1,107,000 €
1,107,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Tempelhof-Schöneberg, برلین, آلمان. 373,000 €
373,000 €
مساحت کل 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 939,000 €
939,000 €
مساحت کل 147 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Pankow, برلین, آلمان. 485,000 €
485,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Tempelhof-Schöneberg, برلین, آلمان. 443,000 €
443,000 €
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 517,000 €
517,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 641,000 €
641,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 459,000 €
459,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 604,000 €
604,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 751,000 €
751,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 1,127,000 €
1,127,000 €
مساحت کل 163 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – فریدرایشسهاین-کرویتسبرگ, برلین, آلمان. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 146 متر مربع1 حمام جداگانه
25-1 در 50 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از