• еще ...
 • مونیخ, بایرن, آلمان
آپارتمان
153k – 4.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در مونیخ

21 ملک در
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 6
479,000 € 12,605 € per m²
479,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.2 %
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 7
495,000 € 14,142 € per m²
495,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
4 floor of 5
1,198,000 € 9,739 € per m²
1,198,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 5
998,000 € 9,689 € per m²
998,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 6
1,098,000 € 9,465 € per m²
1,098,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 5
488,000 € 8,714 € per m²
488,000 €
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1,075,000 € 10,539 € per m²
1,075,000 €
مساحت کل: 102 متر مربع2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
7 floor of 7
4,730,000 € 25,706 € per m²
4,730,000 €
مساحت کل 184 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
969,000 € 11,674 € per m²
969,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 7
1,370,000 € 10,538 € per m²
1,370,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
2 floor of 5
414,000 € 9,627 € per m²
414,000 €
مساحت کل: 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1,250,000 € 10,593 € per m²
1,250,000 €
مساحت کل: 118 متر مربع2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
4 floor of 7
475,000 € 12,500 € per m²
475,000 €
مساحت کل: 38 متر مربع
مونیخ, بایرن, آلمان
890,000 € 10,722 € per m²
890,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع2 حمام جداگانه
Solln, مونیخ, بایرن, آلمان
1,210,000 € 8,013 € per m²
1,210,000 €
مساحت کل 151 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
153,000 € 7,650 € per m²
153,000 €
مساحت کل 20 متر مربعسود آوری 3.9 %
مونیخ, بایرن, آلمان
930,000 € 16,909 € per m²
930,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
6 floor
650,000 € 8,666 € per m²
650,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
3 floor
555,000 € 7,602 € per m²
555,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – مونیخ, بایرن, آلمان. 576,000 €
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
576,000 € 9,000 € per m²
576,000 €
مساحت کل 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 1.4 %
بخرید و اجاره دهید – مونیخ, بایرن, آلمان. 760,000 €
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
760,000 € 10,555 € per m²
760,000 €
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 1.5 %

املاک مشابه نزدیک به مونیخ

بخرید و اجاره دهید – Lichtenberg, برلین, آلمان. 375,000 €
375,000 €
مساحت کل 64 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 3.0 %
بخرید و اجاره دهید – Lichtenberg, برلین, آلمان. 252,000 €
252,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – Lichtenberg, برلین, آلمان. 153,000 €
153,000 €
مساحت کل 30 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 4.0 %
آپارتمان – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 49 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل: 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 692,000 €
692,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 1,274,000 €
1,274,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 575,000 €
575,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 4,375,000 €
4,375,000 €
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 599,000 €
599,000 €
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان. 379,000 €
379,000 €
مساحت کل 32 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Dahlem, Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 795,000 €
795,000 €
مساحت کل 124 متر مربعمساحت زمین: 49 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 814,000 €
814,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – Regensburg, بایرن, آلمان. 429,000 €
429,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانهسود آوری 4.42 %
آپارتمان – Senden, بایرن, آلمان. 136,000 €
136,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع
آپارتمان – Dachau, بایرن, آلمان. 307,000 €
307,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Altötting, بایرن, آلمان. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل: 142 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Dachau, بایرن, آلمان. 382,000 €
382,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Altötting, بایرن, آلمان. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 1,107,000 €
1,107,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Dachau, بایرن, آلمان. 744,000 €
744,000 €
مساحت کل: 135 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Altötting, بایرن, آلمان. 299,000 €
299,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 341 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از