آپارتمان
61k – 1.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در تفلیس

289 ملک در
$210,000
مساحت کل 234 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$139,000
مساحت کل 170 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$230,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$470,000
مساحت کل 232 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 146 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$361,000
مساحت کل 361 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$175,000
مساحت کل 240 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$130,000
مساحت کل 186 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$235,000
مساحت کل 235 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$542,000
مساحت کل 271 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$430,000
مساحت کل 254 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$450,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 260 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$320,000
مساحت کل 214 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$98,000
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$500,000
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$200,000
مساحت کل 296 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$250,000
مساحت کل 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$420,000
مساحت کل 680 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$200,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$189,000
مساحت کل 245 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$300,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$515,000
مساحت کل 430 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 289 مورد, صفحه 1 در 12