آپارتمان
16k – 1.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در گرجستان

5,855 ملک در
$160,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$240,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$158,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$210,000
مساحت کل 234 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$104,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$206,000
مساحت کل 149 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$220,000
مساحت کل 194 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $100,000
$100,000
مساحت کل 91 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$470,000
مساحت کل 232 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$206,000
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$180,000
مساحت کل 146 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$185,000
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$168,000
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$90,000
مساحت کل 50 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$225,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$65,000
مساحت کل 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$132,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$51,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$125,000
مساحت کل 40 متر مربعمساحت زمین: 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$73,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$225,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$44,000
مساحت کل 28 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$155,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
25-1 در 5855 مورد, صفحه 1 در 234