• еще ...
 • سن ژان کاپ فرا, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 20M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در سن ژان کاپ فرا

21 ملک در
20,000,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 2,255 متر مربع8 اتاق خواب
8,600,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,150 متر مربع6 اتاق خواب
15,000,000 €
مساحت کل: 330 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب
3,950,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 707 متر مربعمساحت زمین: 2,255 متر مربع7 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 1,844 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 936 متر مربعمساحت زمین: 2,467 متر مربع10 اتاق خواب
4,500,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
7,540,000 €
مساحت کل 133 متر مربعمساحت زمین: 1,082 متر مربع6 اتاق خواب
5,450,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب
2,900,000 €
مساحت کل 199 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع4 اتاق خواب
6,500,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 1,431 متر مربع6 اتاق خواب
6,600,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,256,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,487 متر مربع2 اتاق خواب
5,900,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب
3,300,000 €
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 651 متر مربعمساحت زمین: 2,467 متر مربع10 اتاق خواب11 حمام جداگانه
20,000,000 €
مساحت کل: 760 متر مربعمساحت زمین: 2,025 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
2,700,000 €
مساحت کل: 313 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع8 اتاق خواب3 حمام جداگانه
11,000,000 €
مساحت کل: 417 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,350,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 269 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به سن ژان کاپ فرا

دو خانه بهم چسبیده – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,890,000 €
1,890,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,290,000 €
1,290,000 €
مساحت کل 202 متر مربع3 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب
عمارت – Mont Boron, نیس, کوت دازور, فرانسه. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 646 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,590,000 €
1,590,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,450,000 €
1,450,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 2,015 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 990,000 €
990,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 2,152 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 315 متر مربعمساحت زمین: 1,513 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,540,000 €
1,540,000 €
مساحت کل 203 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Le Rouret, کوت دازور, فرانسه. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 3,400 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 8,900,000 €
8,900,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 3,050 متر مربع7 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 2,650,000 €
2,650,000 €
مساحت کل 170 متر مربع2 اتاق خواب
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 2,750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 1,860,000 €
1,860,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 1,680 متر مربع
دو خانه بهم چسبیده – Vallauris, کوت دازور, فرانسه. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 377 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 6,000,000 €
6,000,000 €
مساحت کل 390 متر مربعمساحت زمین: 1,750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 3,900,000 €
3,900,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 1,690,000 €
1,690,000 €
مساحت کل 236 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 333 متر مربعمساحت زمین: 4,750 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 1682 مورد, صفحه 1 در 68
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از