• more ...
 • Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
217k – 390k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Tours

9 ملک در
From 207,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 78 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 160,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 198,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 326,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 228,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 390,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 271,000 €
From 271,000 €
ساخت 2023در جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 192,000 €
From 192,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 178,000 €
From 178,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 252,000 €
From 252,000 €
ساخت 2022در جمع 2 واحد مسکونی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 192,000 €
From 192,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 63 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 207,000 €
From 207,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 78 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 279,000 €
From 279,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 5 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 212,000 €
From 212,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 262 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 160,000 €
From 160,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 16 واحد مسکونی
آپارتمان – La Riche, Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 209,000 €
From 209,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 8 واحد مسکونی
آپارتمان – Larçay, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 185,000 €
From 185,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 8 واحد مسکونی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 193,000 €
From 193,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 17 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 198,000 €
From 198,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 22 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 244,000 €
From 244,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 17 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 228,000 €
From 228,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 326,000 €
From 326,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 6 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 312,000 €
From 312,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 6 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 201,000 €
From 201,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 19 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 275,000 €
From 275,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 9 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 257,000 €
From 257,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 20 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 134,000 €
From 134,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 28 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 200,000 €
From 200,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 29 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 184,000 €
From 184,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 13 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 203,000 €
From 203,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 5 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 271,000 €
From 271,000 €
ساخت 2023در جمع 3 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 180,000 €
From 180,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 48 واحد مسکونی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 270,000 €
From 270,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 4 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 169,000 €
From 169,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 19 واحد مسکونی
25-1 در 49 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از